top of page
UVJETI KORIŠTENJA

Opći uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Ovi Uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu ‘Uvjeti’) reguliraju međusobni odnos između ‘Pružatelja usluge’ (definirano u daljnjem tekstu) i svih koji pristupe Stranici (definirano u daljnjem tekstu) i koriste njene sadržaje i mogućnosti na bilo koji način (u daljnjem tekstu ‘Posjetitelji’).

Zajedno će se Pružatelj usluge i Posjetitelji nazivati ‘Stranke’ u daljnjem tekstu.

 

Opći uvjeti

Korištenje bilo kojih mogućnosti i opcija koje Pružatelj usluge nudi na stranici Fotogec.com i njenim mobilnim aplikacijama (u daljnjem tekstu ‘Stranica’), te informacije, materijali i linkovi koji se na njima nalaze, podliježu Uvjetima kao što je navedeno. Osim uz pismeno odobrenje Pružatelja usluge, Uvjeti u potpunosti reguliraju međusobni odnos između Pružatelja usluge i Posjetitelja kada je u pitanju korištenje Stranice ili bilo koje funkcije koja se nudi na Stranici.

Posjetiteljeva je obaveza pažljivo pročitati Uvjete kako bi ih razumio prije nego krene koristiti Stranicu. Za Posjetitelja koji je posjetio stranicu se smatra da je pročitao, razumio i pristao na Uvjete, bez potrebe za daljnjim objašnjenjima.

Pružatelj usluge zadržava pravo da izmijeni, dopuni, suspendira ili poništi ove Uvjete s vremena na vrijeme ako smatra da je tako potrebno.

Pružatelj usluge preporučuje Posjetitelju da redovno čita sadržaj ove stranice. Ako koristi Stranicu, za Posjetitelja se smatra da pristaje na Uvjete i njegove najnovije izmjene, bez obzira da li je Posjetitelj svjestan da je do izmjena došlo.

Pružatelj usluge nije obavezan provjeravati da svi Posjetitelji koriste Stranicu prema najnovijim Uvjetima. Ona verzija Uvjeta koja je trenutno objavljena na Stranici je važeća verzija.

Stranica se smije koristiti samo unutar pravila određenih zakonom. Korištenje Stranice za prijenos, distribuciju, objavljivanje ili pohranjivanje bilo kakvih podataka, a da nije u skladu sa zakonom ili pravima bilo koje treće stranke je strogo zabranjeno. To uključuje (bez iznimke) korištenje Stranice i prijenos, distribuciju, objavljivanje ili pohranjivanje bilo kojeg materijala putem Stranice na način koji krši autorska prava, poslovnu tajnu ili bilo koje drugo intelektualno pravo, ili je opsceno i zabranjeno maloljetnicima, izaziva osjećaj psihičkog zlostavljanja, ili predstavlja vrijeđanje ili klevetanje, narušava privatnost ili zakone o privatnosti, ili je neovlašteno i krši zakone o igrama na sreću.

U slučaju zlouporabe Stranice, Pružatelj usluge zadržava pravo da odjavi ili blokira Posjetitelja sa Stranice i ugasi korisnički račun tog Posjetitelja. Pružatelj usluge zadržava pravo da zakonski tuži Posjetitelja zbog takvog čina.

 

Usluge

Stranica nudi interaktivnu web stranicu i mobilnu aplikaciju/funkcije koji sadrže sportske informacije o sportskim događajima, sportske rezultate u stvarnom vremenu, konačne rezultate, raspored utakmica, prve postave i sportsku statistiku. Rezultati i ostale statističke informacije koje se nalaze na Stranici prikazuju informacije prikupljene sa drugih neovisnih izvora (od trećih stranki) ili vlastitim naporom ili putem drugih službenih stranica. Iako se Pružatelj usluge trudi da redovito ažurira sadržaj i rezultate ili druge informacije na Stranici, savjetujemo vas da informacije objavljene na Stranici provjerite i na drugim izvorima. Pružatelj usluge nije odgovoran za to kako će Korisnik koristiti rezultate i ostale informacije koje se nalaze na Stranici.
 

Stranice trećih stranki

Posjetitelj prihvaća da bilo kakav kontakt koji ostvari sa trećom strankom nakon posjećivanja Stranice, namjeran ili nenamjeran, i njegov ishod, apsolutno nema nikakve veze sa Pružateljem usluge niti je Pružatelj usluge odgovoran za bilo kakav dogovor ili očekivanja koji proizađu iz tog kontakta.

Bilo kakav spor koji se javi između Posjetitelja i treće stranke neće uključivati Pružatelja usluge ni u kojem slučaju.

Treće stranke, uključujući i treće stranke koje se oglašavaju na Stranici, nemaju pristup osobnim podacima koje je Posjetitelj dao Pružatelju usluge.

 

Audiovizualni sadržaji

Pružatelj usluge nije odgovoran za sadržaje vanjskih stranica koji se prikazuju na Stranici. Nijedan video sadržaj koji se nalazi na Stranici ne dolazi sa Pružateljevih servera niti ih je Pružatelj kreirao ili postavio na internet.

Neaktivni korisnički računi

Ako Posjetitelj otvori korisnički račun na Stranici, ali mu ne pristupi 60 dana, Pružatelj usluge zadržava pravo da zatvori korisnički račun bez odgode i bez prethodne najave.
 

Intelektualno vlasništvo

Bez pismenog dopuštenja od Pružatelja usluge, Posjetitelji ne smiju kopirati, mijenjati, koristiti, distribuirati, prenositi, prikazivati, reproducirati, uploadati, downloadti ili zlorabiti na bilo koji drugi način sadržaj Stranice.

Bilo koji prekršaj naveden u prethodnom tekstu može biti kršenje zakona o intelektualnom vlasništvu Europske Unije ili nekog drugog zakona. Pružatelj usluge i bilo koja druga stranka autorizirana s njegove strane zadržavaju pravo da traže punu naknadu štete koju dopušta zakon od stranke koja je izravno ili neizravno prekršila ovu odredbu.

 

Međusobni odnos

Ovi Uvjeti nemaju za cilj da se stvori partnerstvo, suradnja ili zajednički posao između Pružatelja usluge i Posjetitelja.
 

Kršenje pravila

Ako Posjetitelj ne poštuje pravila koja su navedena u Uvjetima ili Pružatelj usluge opravdano posumnja da se Posjetitelj izravno ili neizravno ne pridržava pravila navedenih u Uvjetima, Pružatelj usluge zadržava sve svoje pravne mogućnosti da, po vlastitom nahođenju, odjavi ili blokira Posjetitelja sa Stranice i zatvori korisnički račun na njegovo ime i sve s kojima ima veze, te da podigne pravnu tužbu protiv Posjetitelja.
 

Pravna suglasnost

Posjetitelji se savjetuju da poštuju zakone države u kojoj žive, privremeno stanuju ili se trenutno nalaze. Pružatelj usluge nije odgovoran za probleme koje Posjetitelj bude imao sa lokalnim vlastima zbog korištenja Stranice.
 

Pravna nadležnost suda i/ili zajednice

Ovaj Sporazum je napravljen i usklađen sa zakonima države Malte bez usklađivanja sa zakonima drugih država. Stranke podliježu isključivo nadležnosti sudova države Malte za rješavanje bilo kakvog spora u vezi ovog Sporazuma. Ovaj Sporazum ne podliježe Sporazumu Ujedinjenih Naroda o Ugovorima o međunarodnoj razmjeni dobara, nego je izuzet od toga.
 

Naslovi

Naslovi su namijenjeni radi lakšeg čitanja i bolje preglednosti Uvjeta. Oni ne interpretiraju sadržaj odlomka koji se nalazi ispod svakog naslova. Naslovi ne obvezuju Pružatelja usluge ni na koji način.
 

Odricanje

Bilo kakvo odricanje od naknade štete Pružatelja usluge zbog kršenja Uvjeta od strane Posjetitelja ne znači da se neće tražiti naknada štete za ponovno kršenje Uvjeta.
 

Ograđivanje od odgovornosti

Garancije i jamstva

Ovdje ističemo da Pružatelj usluge ne daje nikakvu izjavu, jamstvo ili garanciju (bez obzira eksplicitno ili implicitno) da je sadržaj Stranice točan i/ili prikladan za bilo koju upotrebu, osim onih garancija koje se ne mogu izuzeti pod trenutnim Uvjetima zbog važećih zakona.

Posjetitelj koristi Stranicu na vlastitu odgovornost. Stranica nije stranica sa igrama na sreću. Pružatelj usluge na Stranici ne nudi kockanje ili igre na sreću, niti sudjeluje u bilo kakvim transakcijama, tako da nije odgovoran za financije igrača igara na sreću. Koeficijenti za klađenje prikazani na Stranici su dio informacija koje se nude na Stranici.

Pružatelj usluge ne garantira da su funkcije na Stranici autorizirane, da će opcije u potpunosti zadovoljiti Posjetitelja, da su potpuno sigurne od grešaka, da su dovoljne, da se redovno ažuriraju, da se programske greške odmah ispravljaju, da Stranica nema virusa ili bugova, da ne dolazi do zastoja, da je uvijek u pogonu, da su informacije i funkcije pouzdane ili da su sve druge informacije i funkcije na Stranici dovoljne i pouzdane. Oni koji posjećuju Stranicu, čine to na svoju odgovornost i inicijativu, u skladu sa lokalnim zakonima, u okviru kojih djeluju.

Stranica može sadržavati linkove na stranice/oglase/sadržaje trećih stranaka. One se nude zbog interesa i zanimanja Posjetitelja i ne podrazumijevaju odgovornost Pružatelja usluge za informacije koje se nalaze na tim stranicama/oglasima/sadržajima. Pružatelj usluge ne daje garancije, bez obzira eksplicitno ili implicitno, za točnost i dostupnost sadržaja ili informacija, teksta, grafike koji nisu u njegovoj nadležnosti. Pružatelj usluge nije testirao software na drugim stranicama i ne može garantirati za kvalitetu, sigurnost, pouzdanost ili prikladnost tog softwarea.

 

Gubitak ili šteta

Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu, izravno ili neizravno, koju je pretrpio Posjetitelj ili treća stranka kao rezultat korištenja Stranice. To uključuje i štetu nastalu komercijalnim gubitkom, gubitak beneficija, gubitak predviđene zarade, od klađenja ili drugim putem, prekid poslovanja, gubitak komercijalnih informacija ili bilo koji drugi novčani gubitak.

Pružatelj usluge nije odgovoran za osvojena ili izgubljena sredstva na stranicama trećih stranaka koje imaju prikazane svoje oglase na Stranici.

Bez ograničenja prema prethodna dva članka, ne prihvaća se također nikakva odgovornost u sljedećim slučajevima:

 1. pogreške, krivi ispis, krivo razumijevanje, (ne)slušanje, (ne)čitanje, krivi prijevod, greška u pisanju, greška u čitanju, greška pri prijenosu, tehnička pogreška, greška pri registraciji, greška pri objavljivanju, viša sila i/ili bilo koja slična pogreška;

 2. kršenje pravila Pružatelja usluge;

 3. kriminalne radnje;

 4. savjet, u bilo kojem obliku, od strane Pružatelja usluge;

 5. pravni postupci i/ili druge pravne mogućnosti;

 6. gubitak koji naprave Posjetitelj ili treća stranka kao rezultat korištenja Stranice, njenog sadržaja ili nekog linka koji je objavio Pružatelj usluge;

 7. gubitak koji naprave Posjetitelj ili treća stranka kao rezultat mijenjanja, suspenzije ili prekida rada Stranice;

 8. korištenja Stranice i njenog sadržaja u kriminalne svrhe, ili greške, izostavljanja ili bilo kojeg drugog faktora izvan naše kontrole;

 9. korištenje Stranice od strane treće stranke da bi ušla u privatne dijelove koji zahtijevaju korisničko ime i lozinku Posjetitelja;

 10. u slučaju promjena u usluzi, funkcijama i drugim opcijama koje nudi Stranica, a zbog virusa ili bugova koji utječu na rad cijele Stranice, te svih troškova, štete, gubitaka ili računa zbog navedenih promjena;

 11. bilo kakvog problema pri pristupu Stranici uzrokovanog od strane internet operatera ili neke treće stranke s kojom Posjetitelj ima ugovor. U slučaju parničenja između internet operatera i Posjetitelja, Pružatelj usluge ne može biti stranka u parnici, koja ne može utjecati na ove Uvjete; 

  i

   

 12. u slučaju bilo kakvog zahtjeva zbog štete koju je pretrpio Posjetitelj zbog sadržaja koji je objavio na Stranici drugi Posjetitelj ili treća stranka, a nije autorizirao Pružatelj usluge.

Polica o zaštiti privatnosti

Rezultati.com Stranica i njene mobilne aplikacije (u daljnjem tekstu ‘Stranica’) poštuje privatnost svih stranaka koje posjećuju i koriste Stranicu, a koje ćemo u daljnjem tekstu zvati ‘Posjetitelji’, te se obvezuje da zaštiti njihovu privatnost. S vremena na vrijeme, i to samo uz prethodni pristanak, Stranica skuplja i koristi ‘Osobne podatke’ (definirano dalje u tekstu) svojih Posjetitelja kako bi im pružila sve usluge koje Stranica nudi i samo iz onih razloga koji će sada biti navedeni.

Ova Polica o zaštiti privatnosti je usklađena sa međunarodnim sporazumima i direktivama EU, te je regulirana malteškim Zakonom o zaštiti podataka (Članak 440. zakona Malte), Obradom osobnih podataka (Sektor elektroničkih komunikacija) i drugim zakonima (Pravna uredba br. 16 iz 2003. koja vrijedi i za kasnije amandmane). Ona prihvaća Preporuku 2/2001 iz članka 29. o Zaštiti radnih podataka, prihvaćenu 17. svibnja 2001. uz minimalne uvjete za skupljanje osobnih podataka na internetu i regulira ostala pravila i njihove primjene.

 

Skupljanje osobnih podataka

Stranica ne skuplja osobne podatke kada Posjetitelji samo navigiraju Stranicom. Međutim, Stranica zahtijeva od Posjetitelja neke osobne podatke kada koristi neke dodatne ili napredne usluge koje Stranica nudi nakon registracije. Tada će Stranica tražiti od Posjetitelja pristanak za skupljanje i korištenje osobnih podataka Posjetitelja. Pri registraciji ili u nekim drugim situacijama, Stranica će tražiti od Posjetitelja da upiše svoju email adresu i lozinku.
Posjetitelji nisu dužni dati svoje osobne podatke ili dopustiti Stranici skupljanje svojih osobnih podataka. Međutim, Stranica ne može pružiti sve svoje usluge Posjetiteljima koji ne pristanu na skupljanje njihovih osobnih podataka.
I kada Posjetitelji pristanu na skupljanje njihovih osobnih podataka od strane Stranice, imaju pravo kasnije povući svoj pristanak za skupljanje osobnih podataka ako imaju valjani razlog.

 

Pravo pristupa

Posjetitelji imaju pravo zatražiti od Upravljača (definirano u daljnjem tekstu) da ih pismeno obavijesti za što su korišteni njihovi osobnih podaci. Zahtjev se predaje napismeno Upravljaču (definirano u daljnjem tekstu).
Stranica se trudi da svi osobni podaci budu ažurirani. Međutim, Posjetitelji mogu i sami informirati Stranicu o promjenama u njihovim osobnim podacima.

Posjetitelji koji misle da su njihovi osobni podaci netočni, mogu pismenim putem zatražiti od Upravljača da ih ispravi. Posjetitelji također imaju pravo zatražiti od Upravljača da blokira ili obriše njihove osobne podatke ako nisu bili korišteni na ispravan način.

 

Razlozi skupljanja i korištenja osobnih podataka

Osobni podaci koje prikupi Stranica će biti obrađeni prema odredbama Zakona o zaštiti podataka (članak 440. zakona na Malti) i ostalih zakona koji se toga tiču zbog ovih razloga:

 1. Komunikacije sa Posjetiteljima;

 2. Slanje zaboravljene lozinke Posjetiteljima na njihov osobni korisnički račun;

 3. Slanje informacija Posjetiteljima za koje Pružetalj usluge misli da bi im mogle biti korisne, kao što su informacije o proizvodima, uslugama i komercijalni/marketinški materijali o ponudama Stranice/reklame trećih stranki koje surađuju sa Stranicom;

 4. Mogućnost dodatnih usluga koje omogućuju uređivanje stranice u manjoj mjeri;

 5. Poboljšanje sadržaja Stranice;

 6. Mogućnost personalizacije Stranice prema ukusu Posjetitelja.

Otkrivanje osobnih podataka trećim strankama

Pružatelj usluge ne prodaje, mijenja, iznajmljuje ili na bilo koji drugi način otkriva osobne podatke Posjetitelja bilo kojoj trećoj stranci bez prethodnog pristanka. Međutim, u slučaju prodaje Stranice osobni podaci bi bili dostupni trećoj stranci.
Stranica ima pravo ustupiti osobne podatke Posjetitelja trećoj stranci ako dobije sudsko naređenje. 
Stranica također može tražiti dopuštenje za skupljanje i korištenje osobnih podataka zbog drugih razloga. U tom slučaju će hitno tražiti dopuštenje od Posjetitelja.
Pružatelj usluge zadržava pravo davati trećim strankama statističke podatke o Posjetiteljima, prodaji, prometu i druge statističke podatke vezane za Stranicu, ali bez nanošenja štete nekome od Posjetitelja.

 

Dokumenti evidencije

Kako bi još bolje vodili Stranicu i skupili šire demografske podatke o Posjetiteljima, Stranica automatski evidentira IP adresu svih Posjetitelja i svih stranica koje je Posjetitelj otvorio. 
 

Ograđivanje od odgovornosti cookie informacija

"Cookie" je informacija koja se memorira na kompjuteru Posjetitelja od strane internet servera i koristi se da im se prilagodi usluga interneta. Stranica koristi ''cookie'' da pohrani informacije o interakcijama Posjetitelja koje joj kasnije mogu koristiti. Posjetitelji mogu ne prihvatiti ''cookie'' informacije. Ako odlučite tako, molimo Vas da više ne koristite usluge koje pruža Stranica. Mi koristimo ''cookie'' informacije kako bi Vam prilagodili sadržaj i reklame, spojili Vas s društvenim mrežama i analizirali naš promet. Također dijelimo informacije o Vašem korištenju naše stranice s društvenim mrežama, te našim marketinškim i analitičkim partnerima. Više detalja.
 

Sigurnost

Stranica i Upravljač su primijenili razne mjere, tehničke i organizacijske, kako bi zaštitili prikupljene osobne podatke od uništenja, gubitka, zlouporabe i mijenjanja. Unatoč svim naporima, Pružatelj usluge ne može garantirati da se tako nešto neće dogoditi.
 

Vrijeme čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci se čuvaju samo onoliko vremena koliko je potrebno. U slučaju da je korisnički račun neaktivan 3 godine, svi prikupljeni osobni podaci se brišu.
 

Stranice trećih stranaka

Polica o zaštiti privatnosti ne pokriva stranice trećih stranaka. Stranica nudi linkove na druge stranice zbog Posjetitelja. Stranica nije odgovorna za sadržaj na stranicama trećih stranaka i njihove mjere zaštite privatnosti. Sve druge stranice koje Posjetitelji posjete putem Stranice možda nemaju adekvatnu Policu o zaštiti privatnosti.
 

Prihvaćanje Police o zaštiti privatnosti

Pristanak Posjetitelja na skupljanje i korištenje njihovih osobnih podataka od strane Stranice i Upravljača je pod nadležnosti Police o zaštiti privatnosti. Posjetiteljima se preporučuje da redovno provjeravaju Policu o zaštiti privatnosti kako bi se upoznali s njom i mogućim dodacima koje Stranica može dodati u budućnosti.
 

Pružatelj usluge

Gojko Vukov-Colić, Jurja Ves 57, 10000 Zagreb,CROATIA
 

bottom of page